Genel Başkan Ömer Satin

Genel Bşk. Yard. Mustafa Darçın

Genel Sekreter Selda Yeşilyurt

Genel Sayman Bekir Eskici

Yön. Kurulu Üyesi Ertuğrul Şenel.